İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Yabancı Personel Seçme ve Yerleştirme

One Worldist yabancı personel seçme ve yerleştirme faaliyetinde uzmanlaşmış, stratejik İnsan Kaynakları çözüm ortağıdır.

Hızla büyüyen ve uluslararası bir kimlik kazanan iş dünyasında profesyonel bir yaklaşımla; geniş aday veri bankası ve güçlü uluslararası networkle kurumların ihtiyacı olan yabancı personel ve yönetici kadrolarının istihdamını gerçekleştiririz.

One Wordist deneyimli uzman işe alım kadrosu, aday kaynaklarının çeşitliği, doğru adaya erişme potansiyeli ile size çözüm getirirken, sizi temsil ettiğini unutmaz, iş yükünüzü azaltır ve size stratejik rehberlik eder.

One Wordist yalnız personel bulmaz, objektif bir değerlendirmeyle kurum kültürünüzle eşleşebilecek doğru insanı seçer, değerlendirir, süreci sizin adınıza üstlenir ve sizin için sağlıklı bir sonuç üretir.

Süreç:

İstenilen nitelikteki yabancı personelin görev tanımının belirlenmesinin ardından  One Worldist geniş bilgi bankası ve uluslararası networküyle aday araştırma sürecini başlatır. Uygun adayların tespiti, görüşülmesi, ön mülakatların yapılması, kurum beklentileriyle eşleştirilmesi, kurumla olan görüşmelerinin organize edilmesi, uygun adayın belirlenmesi ve işe yerleştirilmesi şeklinde ilerler.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetlerimiz

•Kısa Dönemli Yabancı Personel Seçme Yerleştirme Hizmeti

•Uzun dönemli Yabancı Personel Seçme Yerleştirme Hizmeti

•Yabancı Personel Kiralama Hizmeti

Referans İşe Alım Pozisyonları

•Öğretmen-eğitmen,  idari personel/yönetici kadroları

•İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca Müşteri hizmetler uzmanları

•Satış Pazarlama kadroları

•Teknik destek kadroları

•Çevirmen-tercüman kadroları

•Tüm sektörler Uzman ve Yönetici pozisyonları